Om vaccin mot covid-19

Jag vill vaccinera mig mot covid-19, men får inte för mina föräldrar. Kan jag vaccinera mig ändå?

Fråga

Jag går i högstadiet och vill vaccinera mig mot covid-19, men får inte för mina föräldrar. Kan jag vaccinera mig ändå?

Svar

Du som är äldre än 15 år kan nästan alltid bestämma själv om du vill vaccinera dig. Men vårdpersonalen kan behöva göra en så kallad mognadsbedömning, om du inte kan få ett godkännande från din eller dina vårdnadshavare.

Du som är 15 år eller yngre behöver godkännande från din eller dina vårdnadshavare. Saknar du ett godkännande kan vårdpersonalen göra en mognadsbedömning om du vill. Men det är ändå inte säkert att du får vaccinera dig.

En mognadsbedömning betyder att vårdpersonalen bland annat pratar med dig för att se att du förstår vad vaccinationen innebär. Fråga de som jobbar på stället där du vill vaccinera dig om du vill veta mer om mognadsbedömning.

I texten Så gör du för att vaccinera dig kan du läsa mer om hur vaccinationerna går till i din region. Se till att välja rätt region överst på sidan.

Till toppen av sidan