Om vaccin mot covid-19

Fungerar covidvaccinet även mot de nya varianterna?

Fråga

Viruset har muterat. Fungerar covidvaccinet även mot de varianterna?

Svar

Ja, alla vaccinen verkar skydda bra mot att bli svårt sjuk. Däremot är det oklart hur bra de skyddar mot att bli smittad och lindrigt sjuk. Studier pågår där det undersöks.

Folkhälsomyndigheten och regionerna följer noga hur dessa varianter sprids och hur skyddet från vaccinen påverkas. 

Till toppen av sidan