Om covid-19 – coronavirus

Covid-19: Vad kan jag göra själv om jag är sjuk?

Här är råd till dig som har till exempel en förkylning, influensa eller covid-19. Råden gäller om du kan vara hemma utan att behöva vård. Det är viktigt att du kontaktar vården om dina symtom förvärras.

Den här artikeln finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Stanna hemma tills du är frisk. Det gäller både vuxna och barn. 

Du behöver lämna prov om du har hemtjänst, bor på äldreboende eller arbetar i sjukvården eller i äldreomsorgen. Då kan du också få andra råd.

Vaccinera dig mot covid-19 när du har blivit frisk, om du inte redan har vaccinerat dig. Ta alla doser som du rekommenderas.

Läs mer om barn: Att vårda tillfälligt sjuka barn hemma.

Till toppen av sidan