PUNG OCH TESTIKLAR

Smärtor i pungen före puberteten

Att barn som inte kommit i puberteten får ont i pungen är ovanligt, men händer ibland. Om ett barn får ont i pungen är det viktigt att söka vård direkt eftersom det är mycket svårt att veta vad som orsakar smärtan. En del besvär behöver opereras direkt.

Orsaken till att ett barn som ej kommit i puberteten får ont i pungen brukar vara något av följande:

 • Testikeln eller bihanget på testikeln har vridit sig.
 • Inklämt ljumskbråck.
 • Infektion i huden.

Det kan också vara en inflammation i bitestikeln, men det är mycket ovanligt hos barn som inte kommit i puberteten än.

När testikeln eller bihanget på testikeln har vridit sig

På testikeln sitter ibland ett litet bihang som kan vrida sig och orsaka smärtor i pungen, men det är inte farligt. Smärtan går över på några dagar.

En annan orsak till smärtan är att testiklarna har vridit sig. Det gör mycket ont. Testikelvridning är sällsynt. Det kan ske i alla åldrar men händer vanligast under spädbarnstiden eller kring puberteten.

Symtom på testikelvridning

Är det testikelns bihang som har vridit sig brukar det enda symtomet vara att det gör ont i pungen. 

Vanliga symtom på testikelvridning är ett eller flera av följande:

 • Barnet får plötsligt ont i pungen eller nedre delen av magen på antingen höger eller vänster sida.  
 • Barnet blir blekt och påverkat, till exempel att hen blir trött och inte vill göra sådant som hen vanligtvis tycker om.
 • Pungen blir svullen och röd.
 • En testikel blir öm.

Läs mer om testikelvridning och hur det behandlas.

Inklämt ljumskbråck

Ett barn som har ljumskbråck kan få ned en bit tarm i bråcket. Ett inklämt ljumskbråck är när tarmen ligger i kläm i bråcket och inte kan tryckas tillbaka.

Symtom på inklämt ljumskbråck

Vanliga symtom på inklämt ljumskbråck är ett eller flera av följande:

 • Barnet har ont i magen, ljumsken eller pungen.
 • Pungen eller ljumsken blir röd, spänd, svullen och öm.
 • Barnet ser blekt ut och kan ibland även kräkas. 

Infektion i huden runt pungen

Små barn kan ibland få en infektion i huden runt pungen. Infektionen beror oftast på att barnet har en liten spricka i slemhinnan i ändtarmsöppningen. Sprickan gör att bakterierna kan spridas i huden från ändtarmen till pungen. Eftersom huden i pungen är så tunn kan svullnaden bli kraftig.

Symtom på infektion i huden runt pungen

 • Pungen och huden runt den blir svullen, röd och öm.

Läs mer om infektioner hos barn och hur de behandlas.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en barnavårdscentral eller en vårdcentral om ett barn har en knöl eller utbuktning i huden i ljumskregionen men inte har några besvär. Du kan kontakta de flesta mottagningarna genom att logga in.

När det är bråttom

Sök vård direkt på en vårdcentral, en jouröppen mottagning eller en akutmottagning om ett barn har ont i pungen eller svullen pung och får ont i nedre delen av magen på antingen höger eller vänster sida.

Det kan behövas en akut operation för att inte testikeln ska skadas vid testikelvridning, eller för att inte tarmen ska skadas vid ett inklämt bråck. En operation bör göras inom några timmar.

Sök vård direkt på en  en vårdcentralen jouröppen mottagning  eller akutmottagning om ett barn har mycket ont i magen, ljumsken eller pungen. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan