Prostata

Akut prostatit

Prostatit innebär att det blir en inflammation i prostatakörteln. Akut prostatit är ovanligt, men om du får det behöver du behandling. Besvären kan komma snabbt. Då är det vanligt att ha feber, ont i magen och svårt att kissa. Ibland gör det ont i nedre delen av ryggen eller underlivet.

Prostatan är en körtel som ligger runt urinröret. Vid akut prostatit har det kommit in bakterier i urinvägarna. Du behöver få behandling med antibiotika om du har akut prostatit. Då läker inflammationen och du blir oftast helt återställd.

Det finns också kronisk prostatit.

Ont i magen och feber som kommer plötsligt

Akut prostatit kommer ofta plötsligt. Då får du ofta ett eller flera av de här besvären:

  • Du får ont i magen, ofta nedre delen eller i ryggslutet. Det kan göra ont ner mot ljumskarna, ut i pungen, penisen eller området mellan pungen och ändtarmsöppningen. Det kan också göra ont när du sitter.
  • Det är svårt att kissa. Det kan svida eller göra ont. Du kan också behöva kissa oftare.
  • Du får hög feber och frossa.
  • Det gör ont i samband med utlösning.
  • Du känner dig rejält sjuk i hela kroppen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ont i magen, ryggslutet eller underlivet och samtidigt har feber eller frossa. Det gäller också om du har svårt att kissa och får feber.

Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du behöver få antiobiotika

Du behöver få behandling med antibiotika om du har akut prostatit. Ibland kan det vara nödvändigt att få antibiotika direkt i blodet på ett sjukhus. Du får antibiotika som tablett när du mår bättre, eller om du inte har så stora besvär.

Du kan behöva kateter

Du kan få en kateter i urinblåsan om du har svårt att kissa eller inte kan kissa alls. Den sätts in när du är på sjukhuset. Katetern gör att urinen kan passera fritt.

De flesta blir bra

Akut prostatit läker efter behandling med antibiotika. Det blir oftast inga fortsatta besvär. Men ibland kan du få akut prostatit igen. Det kan ibland bli så kallad kronisk prostatit, men det är ovanligt.

Undersökningar och utredningar

Läkaren gör först en kroppsundersökning. Då känner hen på magen, penisen och pungen för att bedöma om du har ont och om det finns några förändringar. Det är för att se om det kan finnas andra orsaker till besvären.

Läkaren känner på prostatan

Läkaren undersöker prostatan. Då tar hen på sig en plasthandske och för in ett finger i ändtarmsöppningen. Undersökningen kan kännas obehaglig och göra ont. Det gäller speciellt om prostatakörteln är inflammerad och förstorad. Du kan känna obehag cirka fem till tio minuter efter undersökningen.

Du får lämna urinprov

Du får alltid lämna ett urinprov för att se om det finns bakterier eller spår av röda eller vita blodkroppar i urinen.

Du får lämna särskilda urinprov för gonorré och klamydia om läkaren tror att du har en könssjukdom.

Du kan få lämna ett nytt urinprov ett par veckor efter att behandlingen med antibiotika är avslutad. Det gäller om det första urinprovet innehöll bakterier.

Du får lämna blodprover

Du får lämna blodprover om du har akut prostatit med hög feber och svåra besvär. Det är för att läkaren vill kontrollera att de inre organen fungerar som de ska, till exempel levern och njurarna. Du kan också få lämna ett blodprov för att undersöka om det finns bakterier i blodet.

Vad beror akut prostatit på?

Prostatan är en körtel som ligger runt urinröret vid urinblåsan.

Prostatit innebär att prostatakörteln blir inflammerad. Då blir den öm och svullen. Ibland kan även musklerna i bäckenbotten bli inflammerade.

Prostatan finns nära urinblåsan och bäckenbotten

Prostatan är en körtel som ligger runt urinröret, precis där det lämnar urinblåsan och går ut i penisen. Prostatan bildar transportvätska för spermierna. Strax under prostatan finns flera lager med muskler och bindväv som bildar en böjlig bottenplatta. Den kallas bäckenbotten och håller upp organen i nedre delen av bäckenet.

Bakterier kan komma in i urinvägarna

Akut prostatit beror oftast på att bakterier som finns i underlivet kommer in i urinvägarna, till exempel tarmbakterier.

Bakterierna som orsakar akut prostatit kan också komma från sexuellt överförbara sjukdomar, som klamydia eller gonorré.

Du kan också få prostatit efter en så kallad prostatabiopsi.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan