OVANLIGA INFEKTIONER

Fyra filmer om hiv: "Vi borde veta bättre"

Många som lever med hiv vågar inte berätta om sin sjukdom eftersom man är rädd för hur omgivningen ska reagera. I filmerna ”Vi borde veta bättre” berättar fyra personer med inblick i ämnet om vanliga reaktioner och reder ut vad som är sant och inte om hiv-smitta. Filmerna är framtagna av Landstinget i Östergötland tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Adlongruppen.

Andreas Lundstedt: "Omgivningen behöver prata om hiv"

Andreas Lundstedt berättar om hur han reagerade när han fick veta att han var hiv-positiv och om sin oro över hur omgivningen skulle ta det. Han möter många som har felaktiga föreställningar om vad hiv innebär och tycker att fler borde lära sig mer om sjukdomen.

Anna-Mia Ekström: "Man kan leva ett fullgott liv med hiv"

Anna-Mia Ekström är infektionsläkare och hiv-forskare vid Karolinska institutet. Här berättar hon hur hiv smittar, och framförallt hur det inte smittar. Hur påverkar hiv kroppen? Hur fungerar bromsmediciner? Vilka är de vanligaste missuppfattningarna kring hiv?

Farhad Khaghani: "Se människan, se inte sjukdomen"

Farhad Khaghani är kognitiv beteendeterapeut och verksamhetsansvarig på Noaks ark i Småland och Halland. Här berättar han om hur många hiv-positiva upplever sin situation och om hur det kan vara när man är hiv-smittad och kommer från en annan kultur.

Björn Malmquist: "Viktigt att vi har forum där vi kan prata om hiv"

Björn Malmquist är kognitiv psykoterapeut på Noaks ark i Stockholm. Här berättar han om hur man kan reagera när man får veta att man har hiv och vad vi kan göra för att hantera känslorna. Varför blir vi rädda? Vad händer i kroppen när vi utsätts för något främmande? Vilka strategier kan vi använda?

Filmerna är framtagna av Landstinget i Östergötland tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Adlongruppen - ett samarbete mellan åtta landsting och regioner.

Till toppen av sidan