Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta

Infektioner på huden

Olika bakterier och virus kan orsaka infektioner på huden. Här kan du läsa om vad du kan göra själv och när du ska söka vård.

Innehåll - Infektioner på huden