Hjärtrytm

Förändrad hjärtrytm hos barn, arytmi

Förändringar i hjärtrytmen kallas även arytmi och innebär att barnets hjärta slår för snabbt, för långsamt eller oregelbundet. Det händer de flesta barn ibland och går oftast över av sig själv. Men ibland kan barnet behöva behandling med läkemedel eller genomgå en operation.

Genomskärning av hjärtat med elektriska urladdningar. Illustration.

Hjärtat slår alltid fortare än vanligt vid ansträngning eller oro. Men ibland kan hjärtats takt plötsligt öka utan att det finns någon tydlig orsak. Förändringar i hjärtats funktion kan ibland göra att takten blir för långsam.

Läs mer

Vad säger Socialstyrelsen om undersökningar och behandlingar vid arytmi?

Socialstyrelsen har tagit fram information till patienter och närstående om sina nationella riktlinjer.

Till toppen av sidan