HJÄRTBESVÄR OCH HJÄRTFEL

Blåsljud i hjärtat

När blodet pumpas genom hjärtat uppstår ibland små virvlande rörelser som ger ett ljud. Det brukar kallas för blåsljud i hjärtat och man brukar inte kunna höra det själv. Blåsljud är vanligare hos barn än hos vuxna och ger oftast inga besvär. Men ibland kan man behöva behandlas med läkemedel och i vissa fall opereras.

En läkare som lyssnar på hjärtat med stetoskop kan höra ett brummande eller brusande ljud om du har blåsljud. Ibland beror det på att hjärtat pumpar blodet snabbare, till exempel om du har feber. Hos vissa försvinner blåsljudet av sig själv, men hos andra kan det finnas kvar hela livet.

Blåsljud kan också bero på medfödda hjärtfel, till exempel små hål mellan hjärtats förmak eller kammare. Ännu en orsak kan vara förträngningar eller läckage i hjärtklaffarna.

Symtom

Blåsljud i hjärtat som beror på virvlande rörelser i blodet ger inte några besvär och brukar inte märkas på något sätt.

Om orsaken till blåsljudet är medfödda hjärtfel eller problem i hjärtklaffarna kan du bli andfådd, trött och underbenen kan svullna. Du kan också svimma när du anstränger dig.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du eller ditt barn har ett blåsljud i hjärtat. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.

Behandling

De flesta som får blåsljud i hjärtat behöver inte någon behandling. Om blåsljudet beror på ett fel i hjärtats klaffar eller exempelvis hål mellan hjärtats förmak kan det ibland behövas behandling med läkemedel. I vissa fall kan en operation bli nödvändig.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan