YRSEL, SVIMNING OCH KRAMPER

När barn svimmar

Att svimma innebär att bli medvetslös under en kort stund. Det är ganska vanligt att barn svimmar, särskilt i skolåldern. Ett barn kan till exempel svimma om hen reser sig snabbt så att blodtrycket sjunker. En annan orsak kan vara att barnet upplever en stark känsla. Oftast är det helt ofarligt att svimma, men ibland kan det bero på någon sjukdom.

Symtom

Innan ett barn svimmar kan något av följande hända:

 • Hen känner sig yr och kallsvettig.
 • Huden ser blek ut.
 • Hen mår illa och det börjar svartna för ögonen.
 • Det susar eller ringer i öronen.

Ibland kommer svimningen så plötsligt att barnet inte hinner känna något speciellt innan.

När och var ska jag söka vård?

Du behöver inte söka vård för barnet om hen svimmar av en tydlig orsak och snabbt mår bra igen.

Kontakta en vårdcentral om barnet svimmar oförklarligt eller ofta. 

Om det är bråttom

Ring 112 om något av följande stämmer:

 • Barnet har svårt att andas eller har ont i bröstet
 • Barnet får kramper i samband med svimningen.
 • Det tar mer än en minut för barnet att vakna trots att du försöker väcka hen.
 • Barnet svimmar flera gånger på kort tid.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad ska jag göra om ett barn håller på att svimma?

Du kan hjälpa barnet att lägga sig ner med benen högre än kroppen om du ser att hen håller på att svimma. Om inte det är möjligt kan du hjälpa barnet att sätta sig ner, böja huvudet mot knäna och uppmana hen att andas lugnt.

Vad ska jag göra om ett barn har svimmat?

Gör så här om ett barn har svimmat:

 • Känn efter att barnet andas och kontrollera att pulsen slår.
 • Se till att barnet inte har något löst i munnen som kan komma ner i andningsvägarna.
 • Lätta på kläder som sitter åt runt barnets hals.
 • Låt barnet ligga ner och lägg hens ben högre än kroppen för att underlätta blodcirkulationen.
 • Ge inte barnet något att dricka förrän hen är helt vaken.
 • Kontrollera att barnet fortsätter att andas och lämna inte hen ensam.

Vad ska jag göra om ett barn svimmar ofta?

Du kan försöka förebygga svimning på följande sätt om ett barn har lätt för att svimma och redan har blivit undersökt för det:

 • Lär barnet att resa sig långsamt när hen har suttit.
 • Lär barnet att röra på fötter och ben om hen måste stå länge.
 • Lär barnet att känna igen tidiga tecken som illamående, öronsus eller att det börjar snurra i huvudet. Barnet kan sedan hjälpa sig själv genom att sätta eller lägga sig ner i tid och på så sätt undvika att svimma.
 • Låt barnet sitta eller ligga ner när hen ska ta prover eller få sprutor.

Vad beror det på att ett barn svimmar?

Blodcirkulationen till hjärnan blir otillräcklig om ett barn får ett blodtrycksfall. Barnet svimmar då och kan inte styra kroppen, utan faller ihop. Då rinner blodet passivt tillbaka till hjärnan och barnet vaknar upp igen efter en stund. En sådan kort medvetslöshet kan till exempel bero på att barnet har rest sig upp hastigt så att blodtrycket sjunker. Det kallas ortostatiskt blodtrycksfall.

En annan orsak kan vara att hen reagerar starkt på något skrämmande eller obehagligt. Barn kan också svimma om de har mycket ont av någon orsak. En del små barn kan hålla andan när de är arga eller ledsna och svimmar av den anledningen.

Ibland, men det är ovanligt, kan svimningar vara ett tecken på någon sjukdom, till exempel hjärtfel.

Det går inte att enkelt väcka ett barn om hen har svimmat och blivit medvetslös. På det sättet skiljer sig medvetslöshet från sömn. Efter att ett barn har svimmat är det vanligt att hen känner sig lite trött och medtagen.

Påverka och delta i ditt barns vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka ditt barns vård.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i ditt barns vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan