Stroke och blodkärl i hjärnan

Kan man höra omvärlden om man ligger i koma?

Fråga

Kan en person som ligger i koma höra när du pratar med hen? Kan personen svara genom handtryckningar eller liknande?

Svar

Koma betyder medvetslöshet. Medvetslösheten kan vara mer eller mindre djup. Vid ytlig medvetslöshet kan personen ifråga ta in en del intryck även om hen inte kan meddela sig med omvärlden.

När jag som läkare står inför en person med sänkt medvetande kan jag inte säkert säga hur djup medvetslösheten är. Det rimligaste och mest respektfulla är att alltid utgå från att den medvetslösa personen hör allt som sägs i rummet. Därför bör du tala till personen som är medvetslös även om du inte får svar. Du ska alltså inte säga något om den medvetslöse som du inte skulle vilja att hen hör.

På samma sätt är det viktigt att visa att du finns där i rummet genom att kärleksfullt röra vid den som är medvetslös. Många som vaknat upp ur medvetslöshet kan vittna om att de hade en slags känsla av att någon som tyckte om dem fanns nära.

Är en person medveten nog att svara med handtryckningar kan du nog inte kalla tillståndet för koma eller medvetslöshet. Då är nog personen trött eller har på grund av sjukdom svårt att kommunicera på vanligt sätt. 

Kristina Lewis, läkare, specialist i hud- och könssjukdomar

Till toppen av sidan