Nerver

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom påverkar hjärnan och leder till en allvarlig form av demens där du snabbt blir sämre. Det går inte att bli av med sjukdomen. Behandlingen går ut på att lindra symtomen.

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom förkortas CJD.

Symtom

Symtomen utvecklas ofta snabbt, inom veckor till månader. Det här är symtom som är vanliga:

  • Du får alltmer svårt att minnas, tänka och förstå.
  • Du får problem med balansen och rörelseförmågan.
  • Du kan få nedsatt finmotorik, ofrivilliga ryckningar, krampanfall, hallucinationer och svårt att tala och svälja.

Ibland kan de tidiga symtomen tolkas som depression eller någon psykisk sjukdom.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentralom du eller en närstående får psykiatriska förändringar, minnesstörningar eller rörelserubbningar.

Om det är stängt kan du vänta tills vårdcentralen öppnar. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning

Ofta gör läkaren på vårdcentralen en första bedömning och skickar sedan remiss för vidare undersökning hos en neurolog.

Neurologen gör en bedömning av symtomen och sjukdomsförloppet. Hen gör en EEG-undersökning som mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan och undersöker hjärnan med magnetkamera. Hen tar också ett prov från ryggvätskan.

Behandling för att lindra symtom

Det går inte att bli av med sjukdomen. Behandlingen syftar därför till att lindra symtomen. Läkemedel kan lindra besvär som oro, ångest, ryckningar och kramper. Du kan behöva så mycket behandling att det kan bli svårt att bo kvar hemma.

Vad är Creutzfeldt-Jakobs sjukdom?

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom är en prionsjukdom. Prionsjukdomar är en grupp mycket ovanliga tillstånd. De orsakas av en förändring av ett protein som finns i hjärnan, ett så kallat prionprotein. Förändrade prionproteiner sprider sig i hjärnan och leder till bortfall av nervceller. Ett kännetecken för CJD är små hålrum i hjärnan som kan ses i mikroskop.

Den vanligaste formen av sjukdomen kallas sporadisk Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. En till två personer per miljon invånare i Sverige får den. Sporadisk CJD förekommer vanligen hos äldre personer. Orsaken är okänd.

Det finns också en ärftlig form av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Endast ett fåtal fall har upptäckts i Sverige.

Till toppen av sidan