NÄRSTÅENDE VID CANCER

Film: Våga fråga den som har cancer!

I filmen resonerar läkaren Stefan Einhorn om hur man kan finnas för någon som har fått cancer.

Stefan Einhorn är läkare och författare med lång erfarenhet av cancervård. Han har också skrivit böcker om konsten att vara snäll och att vara medmänniska.

I filmen resonerar Stefan om hur man kan finnas för någon som är sjuk, även om man inte är den allra närmaste, och beskriver hur forskning visar att även den som ger stöd åt andra också själv mår bättre och får energi.


Filmen är cirka drygt 7 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska höras.

Till toppen av sidan