Davvisámegiella/Nordsamiska

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Covid-19 - nordsamiska

Other languages

Visa innehåll som:

Guođe covid-19 iskosa

Lämna prov för covid-19 - nordsamiska

Eatnasat eai dárbbat váldit iskosa jus ožžot dávdamearkkaid mat sáhttet leat covid-19. Muhto muhtimat dárbbahit dahkat dan. Dát guoská jus don barggat divššus dahje boarrásiidfuolahusas, orut boarrásiidruovttus dahje oaččut ruovttubálvalusaid.

Covid-19

Om Covid-19 - nordsamiska

Covid-19 sivva lea virus. Eanemus olbmot geat ožžon covid-19 skihppájit dego snuorvvus. Muhtin olbmot skihppájit oalle sakka ja dárbbahit divššu buohcceviesus.

Rávvagat dutnje geas lea covid-19

Råd till dig som har covid-19 - nordsamiska

Dás leat rávvagat dutnje geas lea covid-19 dávda. Rávvagat leat dutnje guhte sáhtát leahkit ruovttus ja it dárbbaš divššu buohcceviesus. Váldde oktavuođa divššuin jus šattat skihpaseappot.

To the top of the page