2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Davvisámegiella/Nordsamiska

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Covid-19 - nordsamiska

Other languages

Visa innehåll som:

Boahkuheapmi covid-19 vuostá

Vaccination mot covid-19 - nordsamiska

Covid-19 lea njoammudávda. Boahkuheapmi lea beaktileamos vuohki garvit duođalaš skihpama dahje jápmima dávddas. Boahkuheapmi sáhttá maid veahkehit unnidit covid-19 leavvama servodagas. Danin lea dehálaš ahte ollu olbmot válljejit boahkuheami váldit.

Guođe covid-19 iskosa

Lämna prov för covid-19 - nordsamiska

Dárbbaha iskosa diehtit jus dus lea covid-19 dávda. Testa lea seammá go iskkus. Guođe iskosa jus dus leat dávdamearkkat, maid jus leat boahkohuvvon.

Covid-19

Om Covid-19 - nordsamiska

Covid-19 sivva lea virus. Eanemus olbmot geat ožžon covid-19 skihppájit dego snuorvvus. Muhtin olbmot skihppájit oalle sakka ja dárbbahit divššu buohcceviesus.

Rávvagat dutnje geas lea covid-19

Råd till dig som har covid-19 - nordsamiska

Dás leat rávvagat dutnje geas lea covid-19 dávda. Rávvagat leat dutnje guhte sáhtát leahkit ruovttus ja it dárbbaš divššu buohcceviesus. Váldde oktavuođa divššuin jus šattat skihpaseappot.

To the top of the page