Njuolggadusat ja vuoigatvuođat

Jus don it leat duhtavaš divššun

Om du inte är nöjd med vården - nordsamiskaThe content concerns Västerbotten

Don sáhtát guođđit váidagiid jus don it leat duhtavaš iežas divššuin. Dan sáhtát dahkat dego pasieantta dehe oapmahažžan.

Läs en längre version av texten på svenska här.

Dat gávdnojit máŋga vuogi guođđit váidagiid. Don sáhtát mannat njuolga divššobaikái dehe deavdit ja guođđit sisa skovi maid gávdnat interneahtas 1177.se.

Don sáhtát váldit oktavuođa pateantajoavkkuin jus don háliidat doarjaga dan oktavuođas dehe ahte dus leat oaivilat vai háliidat moaitit divššu.

Du olahat patientnämnden telefovdnanummiris 090-785 00 00 dehe e-boastačujuhusas patientnamnden@regionvasterbotten.se.

To the top of the page