Fortsatt allvarligt läge i Västerbotten

Smittspridningen av covid-19 ökar i länet. Du har ett personligt ansvar att följa de förlängda skärpta rekommendationerna.

ČOHKKEHUVVON DIEĐUT COVID-19 BIRRA

Garrasit ávžžuhusat Västerbottenis

Nya skärpta rekommendationer i Västerbotten - nordsamiskaThe content concerns Västerbotten

Viiddiduvvon váras covid-19 njoammumii lea Västerbotten čavgen ávžžuhusaid mánu cuoŋumánu 9:t b. miessemánnui. Regionála ávžžuhusat lea nannen nationála rávvagiin.

Läs texten på svenska här.

Buohkain lea persuvnnalaš ovddasvsástásus guorrasit ávžžuhusaide. Njuommunsuodjelága jelgii leat don geatnegahtton dahkat várregašvuođabijiuid suddjen dihte iežat ja earáid vai covid-19 ii leava.

To the top of the page