Läs om covid-19 på 1177.se – många telefonsamtal till 1177 Vårdguiden just nu.Det här meddelandet avser Uppsala län

Har du allmänna frågor om covid-19, vaccination och provtagning, läs på 1177.se.

Det är många som ringer till 1177 Vårdguiden just nu. Sjuksköterskorna ger råd till dig som är sjuk och behöver sjukvårdsrådgivning.

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Guođe covid-19 iskosa

Lämna prov för covid-19 - nordsamiska

Dárbbaha iskosa diehtit jus dus lea covid-19 dávda. Testa lea seammá go iskkus. Guođe iskosa jus dus leat dávdamearkkat, maid jus leat boahkohuvvon.

Lea buorre diehtit jus lea covid-19 mii dahká ahte leat skibas. Dalle sáhtát dahkat ahte iežá olbmot eai njoamu.

Vállje regiovnna siiddu bajimusas oažžut dieđuid mii guoská dohko gos don leat.

Läs texten på svenska

To the top of the page