Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 18

5 maj: Nu kan du som är född 1966 eller tidigare boka tid för vaccination på någon av vaccinationsmottagningarna runt om i länet. Läs mer om hur du bokar här.

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Covid-19 - nordsamiskaDAVVISÁMEGIELLA/NORDSAMISKA

Other languages

Visa innehåll som:

Covid-19

Om Covid-19 - nordsamiska

Covid-19 sivva lea virus. Eanemus olbmot geat ožžon covid-19 skihppájit dego snuorvvus. Muhtin olbmot skihppájit oalle sakka ja dárbbahit divššu buohcceviesus.

Guođe covid-19 iskama

Lämna prov för covid-19 - nordsamiska

Teasta dárbbahuvvo jus galgá diehtit ahte dus lea covid-19 dávda. Teasta lea seammá go iskan. Guođe iskama jus dus leat dávdamearkkat.

Rávvagat dutnje geas lea covid-19

Råd till dig som har covid-19 - nordsamiska

Dás leat rávvagat dutnje geas lea covid-19 dávda. Rávvagat leat dutnje guhte sáhtát leahkit ruovttus ja it dárbbaš divššu buohcceviesus. Váldde oktavuođa divššuin jus šattat skihpaseappot.

Boahkuheapmi covid-19 vuostá

Vaccination mot covid-19 - nordsamiska

Covid-19 lea njoammudávda. Boahkuheapmi lea beaktileamos vuohki garvit duođalaš skihpama dahje jápmima dávddas. Boahkuheapmi sáhttá maid veahkehit unnidit covid-19 leavvama servodagas. Danin lea dehálaš ahte nu ollu olbmot go vejolaš válljejit boahkuhit iežat.

To the top of the page