Njuolggadusat ja vuoigatvuođat

Sáddehat

Remiss - nordsamiska

Muhtumin soaittát dárbbahit divššu eará vuostáváldimis gos ovdal leat galledan. Dalle soaittát dárbbahit sáddehaga dohko beassamii.

Läs texten på svenska här.

Dearvvašvuođaguovddážii dehe heahtevuostáváldimii beassamii ii dárbbat sáddehaga. Doppe dahkko vuosttaš árvvoštallan dain váivviin mat dus leat. Jus dárbbahuvvo sáddehat beassan dihte viidáseappot eará spesialistta lusa, ovdamearkka dihte liikedoaktárii dehe fysioterapevtii, buohccegymnasistii.

Sáddehat sisdoallá dieđu makkár divššu dárbbahat oažžut, dat sáhttá leat árvvoštallan, dutkan dehe dikšun. Sáddehat sisdoallá dan lassin ovdamearkka dihte dieđu mot veaját, makkár váivvit dus leat sihke ovddit dávddaid ja váivviid.

Dávjjimus dat lea doavttir gii čállá sáddehaga, muhto maid eará dikšubargoveahka geas lea máŧolašvuohta dahkat dan, ovdamearkka dihte mánáiddikšunguovddáža buohccedivššár.

Dábálaččat don it ieš oainne sáddehaga, muhto don galggat álo beassat diehtit manin sáddehat sáddejuvvo ja makkár divššu boađát oažžut go du bovdejuvvo vuostáváldimii mii váldá vuostá sáddehaga. Don galggat maid oažžut dieđu man guhká fertet vuordit beassan dihte vuostáváldimii, mii soaitá leat ovdamearkka dihte guovllubuohcceviesus.

Muhtin vuostáváldimiin váhttojuvvo álo sáddehat doaktáris áiggi oažžumii. Mat vuostáváldimat váhtet sáddehaga rievddada ja danin fertet váldit čielgasa mot doaibmá dan vuostáváldimis gosa galggat. Makkár njuolggadusat leat vuoimmis sáddehahkii juohke eanadiggi ja guovlu mearrida ieš.

To the top of the page