Problem med aviseringar om provsvar för covid-19.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu upplever många problem med aviseringar om provsvar via SMS och e-post kopplat till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Felsökning pågår. Du kan se provsvaret genom att gå till startsidan för de inloggade e-tjänsterna. Under rubriken Egenprovtagning välj Beställ provtagning och se svar.

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Boahkuheapmi covid-19 vuostá

Vaccination mot covid-19 - nordsamiska

Covid-19 lea njoammudávda. Boahkuheapmi lea beaktileamos vuohki garvit duođalaš skihpama dahje jápmima dávddas. Boahkuheapmi sáhttá maid veahkehit unnidit covid-19 leavvama servodagas. Danin lea dehálaš ahte ollu olbmot válljejit boahkuheami váldit.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Don oaččut boahkuheami gihtii.

Du regiovnnas lea ovddasvástádus boahkuheamis. Vállje regiovnna bajimusas siiddus oažžut dieđuid mii guoská du guvlui. 

Don it dárbbaš ieš máksit covid-19 boahkuheami.

Don ieš mearridat jus galggat váldit boahkuheami.

Diehtu dán teavsttas lea sihke mánáide ja rávesolbmuide.

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page