Tidsbokning provtagning och vaccin covid-19

Du kan inte ringa 1177 på telefon eller Region Östergötlands växel för att boka tid för provtagning eller vaccination. Går det inte att boka tid just nu, prova igen nästa dag. 

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Covid-19 - nordsamiskaDAVVISÁMEGIELLA/NORDSAMISKA

Other languages

Visa innehåll som:

Covid-19

Om Covid-19 - nordsamiska

Covid-19 sivva lea virus. Eanemus olbmot geat ožžon covid-19 skihppájit dego snuorvvus. Muhtin olbmot skihppájit oalle sakka ja dárbbahit divššu buohcceviesus.

Guođe covid-19 iskama

Lämna prov för covid-19 - nordsamiska

Teasta dárbbahuvvo jus galgá diehtit ahte dus lea covid-19 dávda. Teasta lea seammá go iskan. Guođe iskama jus dus leat dávdamearkkat.

Rávvagat dutnje geas lea covid-19

Råd till dig som har covid-19 - nordsamiska

Dás leat rávvagat dutnje geas lea covid-19 dávda. Rávvagat leat dutnje guhte sáhtát leahkit ruovttus ja it dárbbaš divššu buohcceviesus. Váldde oktavuođa divššuin jus šattat skihpaseappot.

Boahkuheapmi covid-19 vuostá

Vaccination mot covid-19 - nordsamiska

Covid-19 lea njoammudávda. Boahkuheapmi lea beaktileamos vuohki garvit duođalaš skihpama dahje jápmima dávddas. Boahkuheapmi sáhttá maid veahkehit unnidit covid-19 leavvama servodagas. Danin lea dehálaš ahte nu ollu olbmot go vejolaš válljejit boahkuhit iežat.

To the top of the page