Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Rávvagat dutnje geas lea covid-19

Råd till dig som har covid-19 - nordsamiska

Dás leat rávvagat dutnje geas lea covid-19 dávda. Rávvagat leat dutnje guhte sáhtát leahkit ruovttus ja it dárbbaš divššu buohcceviesus. Váldde oktavuođa divššuin jus šattat skihpaseappot.

Dás sáhtát lohkat eanet covid-19 birra.

Guođe iskama jus jáhkát dus lea covid-19. Iskan lea seammá go testen.

Vállje regiovnna bajimusas siiddus de oaččut eanet dieđuid du guovllu birra.

Du kan läsa texten på svenska här. 

To the top of the page