2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Guođe covid-19 iskosa

Lämna prov för covid-19 - nordsamiska

Dárbbaha iskosa diehtit jus dus lea covid-19 dávda. Testa lea seammá go iskkus. Guođe iskosa jus dus leat dávdamearkkat, maid jus leat boahkohuvvon.

Lea buorre diehtit jus lea covid-19 mii dahká ahte leat skibas. Dalle sáhtát dahkat ahte iežá olbmot eai njoamu.

Vállje regiovnna siiddu bajimusas oažžut dieđuid mii guoská dohko gos don leat.

Läs texten på svenska

To the top of the page