Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra

Covid-19

Om Covid-19 - nordsamiska

Covid-19 sivva lea virus. Eanemus olbmot geat ožžon covid-19 skihppájit dego snuorvvus. Muhtin olbmot skihppájit oalle sakka ja dárbbahit divššu buohcceviesus.

Dávda covid-19 boahtá virusis mii gullo coronavirusuid jovkui.

Dávda gávdno stuorra osiin máilmmis. Danin gohččoduvvo pandemiijan.

Vállje regiovnna bajimusas siiddus de oaččut dieđuid mii guoská du guvlui.

Läs texten på svenska här

To the top of the page