Kostnader och ersättningar

Vad är ett LOH-intyg?

Fråga

Vad innebär det att en läkare skriver LOH-intyg?

Svar

LOH betyder Läkarutlåtande om hälsotillstånd. Det skrivs av din behandlande läkare.

I intyget skriver läkaren om din diagnos och hur du mår fysiskt och psykiskt. Det står där vad du inte kan göra i arbetet och i det vardagliga livet på grund av din sjukdom eller skada. Det kan också vara tidigare sjukdomar eller skador som påverkar dig fortfarande.

Läkaren berättar vilka undersökningar, utredningar och behandlingar du fått. Det behövs även en beskrivning av hur behandlingarna har påverkat din hälsa. Läkaren ska också göra en bedömning av hur din sjukdom kommer att utvecklas i framtiden.

LOH-intyget kan vara underlag för Försäkringskassans beslut i fråga om fortsatt ersättning från sjukförsäkringen.

Det kan också vara kommunens socialförvaltning som behöver ett LOH-intyg. Då vill man veta vad du inte klarar av på grund av din sjukdom och vad du klarar av trots din sjukdom.

LOH-intyg är också ett underlag för att planera vad du behöver hjälp med under din sjukskrivning. Det kan handla om att du behöver medicinsk, arbetslivsinriktad eller social rehabilitering. Då behöver flera myndigheter samarbeta.

Till toppen av sidan