Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

Du som är 65-74 år kan boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se

Gruppen 75-79 år fortsätter kallas till vaccinering på sin vårdcentral.

Behöver du hjälp med bokningen, ring Region Dalarnas telefonsupport 010-249 92 88

Obs! Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden för att boka tid.

COVID-19

Вакцинация против COVID-19

Vaccination mot covid-19 - ryska

COVID-19 — это инфекционное заболевание. Наиболее эффективный способ избежать тяжелого течения болезни или смерти — это вакцинация. Вакцинация также может помочь снизить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в обществе. Поэтому важно, чтобы много людей решили сделать прививку.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Вакцина вводится в руку при помощи шприца.

Ответственность за организацию вакцинации несет ваш регион. 

Вакцинация против COVID-19 проводится бесплатно.

Вы сами решаете, будете ли вы делать прививку.

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page