Zakoni thaj čačipe

Počinimaski protektsia (Högkostnadsskydd) ando puterdo žutipe

Högkostnadsskydd för öppenvård - romska

Si jekh granitsia, jekh počinimaski protektsia, pe keči trobus te počines anda sastimasko- thaj nasvalengo žutipe (hälso- och sjukvård ) ande jekh landsting. Kado si tuke vi te rodes žutipe ande jekh kaver landsting sar kote khaj trajis.

Počinimaski protektsia (Högkostnadsskyddet ) žnačil ke tela jekh perioda tela 12 šon počines maksimalno 1 100 kronor ande patsientonge košti ande puterdo žutipe, , sar eksemplo ande jekh vårdcentral. Puterdo žutipe si sa o žutipe so les khaj či san šutino te soves ande bolniča.

Les te ginaves e košti khatar e nagluni vizita, sajek si kana kado si kerdo tela o berš. Kana počindan khaj kodo levelo so čiro landsting vaj regiona mangel les tu jekh frikort so inkrela 12 šon khatar e vrama so sanas angluni data thaj avla inkerdo tela 12 šoneski perioda. Kana si frikort či počines love kana džas khaj o doktori. Kana nakhen e 12 šon lel pe jekh nevi počinimaski perioda thaj trobuj te počines love te areses ande počinimaski protektsia (högkostnadsskyddet).

Jekh eksemplo: Tu džas angluni data ando vårdcentralen 25 april jekh berš thaj pala uni viziti počinadan 1 100 kroner ande patsientonge košti 10 oktober sa kodo berš. Atunči les jekh frikort thaj či počinesa kanči pe e puterde žutimaske viziti ži khaj 25 april po kaver berš.

Jekh landsting vaj jekh region šaj te porunčil jekh maj tsini suma sar 1 100 kronor.

Počinimaski protektsia či počinel butivar

  • e košti so počines sako džes kana pašlos ande bolniča vaccinationer
  • nasvale lila thaj sastimaske eksaminatsi
  • preventsiake buča sar eksemplo košta pe mamografia
  • kana či aves pe jekh vramaki vizita
  • košti pe žurnaloske kopi
  • ekspeditsiake počinimata, so počinel pe kana počines po krediti vaj kana manges te bišaven tuke o počinipe khere e faktura.
To the top of the page