Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Zakoni thaj čačipe

Alosar žutimasko than

Välja vårdmottagning - romska

Šaj te alosares savo žutimasko than vaj vårdcentral korkori kames kana manges žutipe ande phuterdo žutipe ande intrego Švedo.

Läs texten på svenska här.

Šaj te aven diferentne doša kana alosarel pe jekh vårdcentral vaj doktoritsko than. Šaj te žas ande jekh than so si paše paša kher vaj paša buči vaj khaj si bučara si vorbin jekh šib khaj ačares vaj si informatsia pe jekh šib khaj ačares.

To the top of the page