Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Zakoni thaj čačipe

Remiso

Remiss - romska

Univar trobuj te les žutipe ande jekh kaver žutimasko than sar kodo than so žutij tut. Atunči trobuj tut univar jekh remiso te biris te areses kote.

Läs texten på svenska här.

Te žas ande jekh vårdcentral vaj ande jekh kaver akutno than so del tut žutipe či trobuj tut jekh remiso. Kote kerel pe jekh anglunimasko dikhipe pe kodo žutipe so tut trobuj. Te trobuja te žas khaj jekh kaver spesialisto, sar eksemplo jekh morčako doktori vaj jekh fysioterapeuto, sjukgymnasto – so žutij gymnasitikasa.

Remiso inkrel informatsia pa kodo savo tut žutipe trobuj, šaj te avel jekh doktoritsko dikhipe, ghindo vaj žutipe. Remiso sikavel vi sar eksemplo informatsia sar tuke si, save sumtomura tut si thaj save nasvalimata thaj dukha tut sas maj anglal.

Butivar skrij o doktori avri o remiso, numa šaj vi te avel kade ke kaver žutimaske bučara birin te keren kodo, sar eksemplo jekh bolnicaki phej - sjuksköterska pe jekh barnavårdscentral.

Butivar či dikhes korkori o remiso, numa si te žanes sostar sas o remiso bišado thaj savo žutipe tut žukarel thaj kana si te aves akarhardo khaj žutimasko than so lel o remiso khatar o kaver than. Si vi te žanes sode vrama tsirdela ži pun aresesa khaj e bolnica, sar khaj šaj te avel pe jekh regionalno bolnica.

Pe uni žutimaske thana musaj mindik te avel jekhes jekh remiso khatar jekh doktori te birij o manuš te aresel kote. Save žutimata thaj save žutimaske thana mangen remiso trobuj korkori te žanes avri. Save reguli so si pe sako than thaj remiso porunčij sako landsting thaj regiona korkori.

To the top of the page