Viktigt meddelande från smittskyddsläkaren i Uppsala län

Det pågår just nu en omfattande spridning av covid-19 i Uppsala län. Alla som vistas i länet uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv.
Följ fem viktiga råd.

DAND

Thov e dand khaj e šavora

Borsta tänder på barn - romska

Aba kana avel jekh dand khaj o šavoro si mišto te lel pe e tojimasa pe dand. Te sičol o šavoro kadalesa sigo džala maj feder kadalesa e šavoreske maj anglal.

Khaj šavora so si ži khaj duj berš si e buči maj anglal te sičol o šavoro te avel les jekh štotka dandengi ando muj. Kana avel o angluno dand si te tovel pe e dand regularne. Žhi pun avel avri o dand anda thara xanžon e thara thaj atunči šaj te avel mišto te dindalel o šavoro pe varisose thaj atunči, sar eksemplo pe štotka tandengi.

Thoven e šavoreske dand duvar ande džes. Tetehara, maj feder pala xabe, thaj žhi pun džan te soven pe račate.

Läs texten på svenska här.

To the top of the page