So šaj korkoro te keres šavoro

Uči temperatura khaj šavora

Feber hos barn - romska

Uči temperatura si jekh anda statoske droma te lel protektsia karing infektsi, so kerdžon khatar viruso vaj bakteri. Šavora len lokho uči temperatura, feri kodo či žnačil ke von si zurales nasvale. Važno si sar si e šavoreske kana dikhel pe leste.

Uči temperatura šaj vi te avel jekh sikajipe pe jekh maj nasul nasvalipe, vi te naj kodo normalno.

Läs texten på svenska här.

To the top of the page