Problem med aviseringar om provsvar för covid-19.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu upplever många problem med aviseringar om provsvar via SMS och e-post kopplat till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Felsökning pågår. Du kan se provsvaret genom att gå till startsidan för de inloggade e-tjänsterna. Under rubriken Egenprovtagning välj Beställ provtagning och se svar.

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Zakoni thaj čačipe

Alosar žutimasko than

Välja vårdmottagning - romska

Šaj te alosares savo žutimasko than vaj vårdcentral korkori kames kana manges žutipe ande phuterdo žutipe ande intrego Švedo.

Läs texten på svenska här.

Šaj te aven diferentne doša kana alosarel pe jekh vårdcentral vaj doktoritsko than. Šaj te žas ande jekh than so si paše paša kher vaj paša buči vaj khaj si bučara si vorbin jekh šib khaj ačares vaj si informatsia pe jekh šib khaj ačares.

To the top of the page