Romani chib lovaricka/Romska lovara

Kidini informatsija pa covid-19

Covid-19 - romska

Other languages

Visa innehåll som:
  • Covid-19

    Om Covid-19 - romska

    Covid-19 si anda jekh virusi. E majbut žene so pherdjon covid-19 kerdjon nasvale sar kana šudron. Si manuša so kerdjonpe nadjon nasvale taj trubuj le samalinimo (vård) ando korhazo/išpita.

  • Godjidinimo (råd) tuke kas si covid-19

    Råd till dig som har covid-19 - romska

    Khate si godjidinimo (råd) tuke kas si o nasvalimo covid-19. Godjidinimo (råd) si tuke so san khere taj či trubuj te les žutimo ando korhazo/išpita. Kontaktolin o samalinimo/gindimo (vård) te kerdjosa maj nasvalo/nasvali.

To the top of the page