Kidini informatsija pa covid-19

Covid-19 - romskaROMANI CHIB LOVARICKA/ROMSKA LOVARA

Other languages

Show content as:

Covid-19

Om Covid-19 - romska

O covid-19 avel anda jek viruso. E maj but anda manush kaj so nasvajen ando covid-19 nasvajven sar ando przeziebienie. Unji manush zurales nasvajen aj trubuj le zjutipe ande bolnjitsa.

Mek pruba pe covid-19

Lämna prov för covid-19 - romska

Trubuj jek testo te shaj dzjanes chi situ o nasvalipe covid-19. Testo si sakodo sar pruba. Mek pruba te situ symtomura.

Dorada tuke kaj situ covid-19

Råd till dig som har covid-19 - romska

Kathe doradzjis tut kas si o nasvalipe covid-19. E dorada si tuke kaj shaj ashes khere aj chi trubuj tu zjutipe ande bolnjitsa. Kontaktulin bolnjitsa te avesa maj nasvalo.

Vaccinatsija pe covid-19

Vaccination mot covid-19 - romska

O covid-19 si jek nasvalipe kaj zurales pherel. Te les e vaccinatsija si o maj lasjo drap pe kado tena nasvajves zurales vaj te na meres ando nasvalipe. E vaccinatsija shaj vi dzjutij te tsinjarel o pherdzjipe kathar o covid-19 mashkhar le manush. Anda kodo zurales vazno te alon but dzjene e vaccinatsija.

To the top of the page