2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Zakoni thaj čačipe

Getosar tut angla doktoritsko vizita – deš tipsura

Förbered ditt läkarbesök – tio tips - romska

Kana getosares tut angla doktoritsko žutipe biris te les partča ando žutipe khetanes kusa e žutimaske bučara thaj von formulina o žutipe pala tute. Grundo khaj jekh pačako thaj sekurno žutipe si jekh lašo vorbipe maškar tute thaj e bučara.

To the top of the page