2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar. Ta inte nytt prov i väntan på provsvar. Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Zakoni thaj čačipe

Minorne śhibake vorbisaravne

Du som talar ett minoritetsspråk - romska

Te tu te san kotor katar ekh nacionalno minoriteto, tut si tut o xakaj, ande khajekh kazusura, te trubusares kiri śhib ande e dori e samadimaske centrosa. Gin kate so thol pe andre ande verver situacije.

Läs texten på svenska här.

Specialne dimata (provizije) den pe ande varesave rajonura ando o them. Te śaj les informacija katar kiro regiono, ker siguro kaj alosardan o vortano regiono ande o regionosko selektoro ande e rigako upruno gor.

To the top of the page