Kidini informatsija pa covid-19

Vakcina po covid-19

Vaccination mot covid-19 - romska

Covid-19 si nasvalimo so zurares pherdjarel. I vakcina si efektivno pe kodo tena aven zurales nasvale vadj te meren ande kado nasvalimo.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Tut den i vakcina ande tjiro vast.

Tjiro regionos si pharipe po vakcinaciovo. Alosar regiono maj opral pi rig te les maj but informaciovo so si khote kaj tu san.  

Tu či trubus te potjines po vakciono so si po covid-19. 

Tu phenes korkori ke hodj kames te les i vakcina vadj na.  

O informaciovo ando tektso si vi e šavorenge taj vi e barenge.  

Läs texten på svenska här

Sar te kerav te den ma i vakcina?

E intregi žene so pherde 12 berš šaj len i vakcina. Unji šavora khatar e 5 berš šaj len i vakcina po covid-19.  

Vi tu so manges azilo vadj ando Švedo san bi pača šaj les jiva i vakcina. Kado si vi pre tu so sitjos vadj keres butji ando Švedo bi kodo te aves švedicko citizeno (medborgare).  

Tuke rekomendalijpe te vakcinalis tu vi te sas tu covid-19.

Kade keren o vakcinaciovo

Tu den i vakcina jekhe injekciovosa/sprutasa ando vast. Tu so san 18 beršengo/ beršengi vadj maj phuro/phuri delpe trin vadj štar injekciovura/spruti. Tu so san maj terno/terni delpe duj injekciovura/spruti. Tut delpe e spruti pe diferentna datumura. 

Le e intregi spruti so tut den. Tut delpe lašo sama linimo po covid-19.  

Tu 15 minutura ašos pala kodo ke hodj dine tu o injekciovo/spruta. Kado si ke hodj te dikhelpe ke hodj mišto san.  

Tut kas si cera imuno site les ekstra vakcina. Tjiro doktori phenel te trubuja tu.  

Tu naštig alosares sosko vakcina te den tu.  

Puš e samalinimosko/gindimaske (vård) butjaren te kames majbut te žanes pa tjiri vakcina.  

Šaj vakcinalij ma te sim nasvalo/nasvali?

Tu naštig vakcinalis tu te si tu lazi/gorončki vadj te hatjares tu nasvalo/nasvali. Lešin mig mišto avesa 

Sar avo pala kodo?

Tuke šaj dukhala tjiro vast, dukhala tjiro šero taj šaj avesa maj khino/khini e anglune djesa pala i vakcina. Tuke vi šaj avela šil, avela tu lazi/gorončki vadj dukhana tjire iziletura (lederna) taj muskli. Kadaleske phenelpe rigako efekto (biverkningar) taj si kado običajno (vanligt) ka e šavora taj bare pala kodo ke hodj line i vakcina.  

A rigako efekto (biverkningar) sitjol te avel slabo taj xasajvel pala cera vrama. 

Čore rigake efektura anda i vakcina

But miljonura manuša vakcinalindepe po covid-19. Naj but zurales čore rigake efektura pala i vakcinacija. Maj baroj o riziko te aven zurales nasvale ando covid-19 nasvalimo.  

Raportalin ande a rigake efektura (biverkningar) pala i vakcina

Tu šaj roportalis e rajipeske po Drabengibutji (Läkemedelsverket) tu te gindos ke hodj i vakcina das tu variso rigako efekto (biverkningar). I rig si švedicka 

Vi e samalinimaske/gindimaske (vård) butjara raportalin te gindon ke hodj i vakcina das rigako efekto (biverkningar). 

Inforamciovo pa kodo ke hodj gindon ke si rigako efekto (biverkningar) so kerdas te avel čores khetane kiden. Kodo avri rodelpe palakodo te gindona ke hodj si variso e vakcinosa khetane.  

Phare dzjuvla aj vaccinatsija

Tu so san khamni šaj aves nadjon nasvali khatar o covid-19. Te les sama pre tu taj pe tjiro šavoro rekomendalinas tuke te vakcinalis tu.  

But khamnen dine vakciona po covid-19 andi juma. Naj problema po šavoro so si ando per.  

Vorbin tjira babasa (barnmorska) tut te si pušimo.  

Ginav maj but pa kana san phari aj o covid-19.

Šavora taj vakcinaciovo

Šavora šaj aven zurales nasvale ando covid-19, vi te na naj kade butivar. Šavora so si 12 beršenge taj maj phure šaj len i vakcina te kamen.  

Unji šavoren šaj delpe de khatar e 5 berš vakcina po covid-19. Kado si o šavoro te si zurales nasvalo. Kado šaj si eksempel bukengo nasvalimo. Vorbin e doktoresa kaste phires e šavoresa ke hodj so žalpe.  

Žene so maj ternej sar 18 berš trubuj le muklimo (godkännande) khatar lenge samalinatora (vårdnadshavare) te muken te len i vakcina. Kontaktolin varikas pe kodala thana ka den i vakcina te kames te les i vakcina de naj tu muklimo (godkännande).  

Tu kas sas anglakado alergicko reakcia

Vorbin jekhe doktorosa te sas tu anglakado zurali alergicko reakcia pe sos sas te rodes samalinimo/gindimo (vård) sa kodo djes. Kado šaj si jekh vakcina, jekh drab vadj variso aver so xalan 

I vakcina zurales si kontrolalime

I vakcina po covid-19 sas kontrolalime zurales sa kade sar e avera vakcini. Milijovura bare taj šavora line i vakcina taj e roditora (forskare) dikhline/studeralin pala e efektura. I vakcina maj dur dikhelpe/studeralijpe’. 

Pi rig Kade fungerarlij i vakcina šaj gines taj dikhes filmo pa i vakcina. I rig si švedicka.  

Tu šaj pherdjos o covid-19 vi te san vakcinalime. De e majbut žene so si vakcinalime či kerdjon zurales nasvale.  

To the top of the page