Kollektovano informatsija pa covid-19

Konsilatsija tuke kaj situ covid-19

Råd till dig som har covid-19 - romska

Kathka si konsilatsija tuke kaj si tu o nasvalimos covid-19. E konsilatsija si tuke kaj shaj ashes khere aj chi trubul tu azjutjimos ande spita. Kontaktulin la spita te avesa maj nasvalo.

Importantno si te aves kere te san nasvalo. Le maj but dzjene chi trubun te den pruba. Dzjin maj but ando texto Mukh pruba pe covid-19.

Le e vaccina pe covid-19 kana sastjilan, te si kadja ke inke chi lan e vaccina.

Alon regiona maj opre pe patrin te les informatsija pa soste dzjal kothe kaj tu san.

Du kan läsa texten på svenska här.

Pi but

Importanto si te pjes but, spetcialnje te situ gorontchka vaj xas.

Mishto shaj avel tuke kana dukhal chi korr te pjes variso tato vaj shudro. Po exemplo shaj pjes paj, chajo, buljono vaj zumi. Shaj vi has lodo vaj yugurto.

Tho extra sheranda tela shero

Mishto te shaj pashlos uthjes le sheresa. Azjutjil kana xasas but.

Tho extra sheranda tela shero kana soves.

Ker te avel hlodno ando pokojo

Mishto shaj avel te avel tu hlodno ando pokojo kaj soves.

Tu shaj kam thos maj tele e tempratura po kalirifero vaj puthres e felastra.

Zumav te mishkis tu

Trubus te pashlos kana san nasvalo. Numa naj mishto te pashlos pra but.

Zumav te mishkis tu unji razura ande jek dzjes.

Kathka si exemplura pe sos shaj keres:

  • Mishkin e punrre aj e talpi.
  • Parruv pe che rig pashlos.
  • Besh opre vaj ushti univar.

Kana avela tuke maj mishto zumav te dzjas avri aj te piraves tu. Na ker maj but sar so biris.

Shaj te les draba kaj naj pe retcepta

Shaj te les draba kaj si ande lende paracetamolo te situ bari gorontchka. Kodola draba naj pe retcepta.

Shavorre kaj si opral e shove shonenge voja te len draba kaj si ande lende paracetamolo. Te si o shavorro maj tsinorro sar shove shonengo trubus maj anglal te puches tu kathar jek doktoro.

Tut kaj dukhal e korr shaj zumaves tablettki pe korr.

Tu shaj les spreyo ando nakh

Shaj les kropli nakheske vaj spreyo ando nakh te san phandado ando nakh. Si kropli nakheske aj spreyo nakhesko kaj naj pe retcepta, si ande lende paj lonesko.

Si vi kropli nakheske aj spreyo nakhesko kaj kerel te dzjal tele o shuvlimos ando nakh. Kasave kropli nakheske vaj spreyo nakhesko shaj te les na maj but sar desh dzjes.

Firin tu te pjes papiroshi

Zumav te na pjes vaj te na aves kothe kaj kaver manush pjen papriroshi. O xas maj tjorro kerdjiol kathar o tufh.

Tu kaj musaj te beshes khere

Manush shaj atjarenpe jek dzjene te aven khere. Butenge si phares te na dikhenpe manushentsa kasa normalje dikhen pe.

Prubulin sajek te inkres kontakto chire kollegontsa aj kumpanjiasa. Jek exemplo si ke shaj den duma jek jekesa pa telefono.

Mishto si te keres chire dzjeli pe sakodja vramja kaj so sagada keresas. Jek exemplo si te ushtes opre aj te has shnadanjija pe sakodo tjaso sar sagada.

Tut kaj trubul azjutjimos

Mar po nummero 1177 te trubul tu azjutjimos te dzjanes so te keres. Kodola kaj den angle pe tu si pielignjarki. Von birin vi te azjutjin tu kaj site dzjas te trubula tu azjutjimos te avela tuke maj nasul.

E pielignjarki den duma sweditska aj vi anglishanjitska.

Mar +46 771-11 77 00 te desa duma kathar jek themutno numero.

To the top of the page