Kollektovano informatsija pa covid-19

Mukh pruba pe covid-19

Lämna prov för covid-19 - romska

Le maj but dzjene chi trubun te len pruba kana si le symtomuri kaj shaj avel covid-19. Ale unji trubun te keren kado. Kado si kana keres butji ande spita vaj ande sama le phurrengi, beshes ande jek jek phurrengo kher vaj sito azjutipe kaj avel tuke khere.

Alon regiona maj opre pe patrin te les informatsija pa soste dzjal kothe kaj tu san.

Läs texten på svenska

Kana site mukhav pruba?

Tu shaj trubus te mukes pruba te si tut symtomo kaj shaj te avel khatar covid-19. Kado shaj te avel vi te lan vaccina.

Tu si te les pruba te si variso anda kako chaco:

  • Keres butji ando sastjimaski sama, spita vaj phurrentsa.
  • Beshes ande jek purrengo kjer vaj si tu purrengi sama khere.
  • Jek doktoro vaj pilignjarka mangel tut te des pruba.

Shaj les covid-19 po dujto. Numa maj butivar chi trubus te des pruba te sas tut covid-19 varikana tela le agorutnje trin shjon.

Te mukes pruba

E maj normalno pruba bushol PCR-pruba.

E pruba shaj lel varikon kon kerel butji ande sastjimaski sama. Unjivar tu shaj keres e pruba jek dzjeno. Atunchi das tut maj but informatsija sar kado si te keres.

Ash khere jipun lan atveto

Importanto si te ashes khere jipun lan o atveto pa pruba.

Si vi kaver prubi po exemplo antigentesto. Vi bushon sigo testo aj shaj chines le ande apoteka.

Naj tuke musaj te chines jek antigentesto te na kames.

Kadja dzjal te les e pruba

E pruba les jeke spetcialno kashtorresa ando nakh vaj ande korr, vaj vi ando nakh aj vi ande korr.

Shaj atjares kado shodo ale chi dukhal.

Tut kaj si covid-19

Ash khere te atchares tut nasvalo. Kado si te keres vi te lan o atveto pa pruba aj naj tut cobid-19. Ash khere jipun achares tut sasto.

Tut kaj si covid-19

Te sikavela o PCR-testo ke situ covid-19 site beshes khere zjipun chi pheres.

Chi pheres jush kana sa kako si chacho:

  • Zurales maj mishto si tuke.
  • Ma nas tu gorontchka duj dzjes aj duj ratcha.
  • Nakle maj tele efta dzjes de sar so nasvajlan.

Naj tuke musaj te mukhes njevi pruba te dikhes chi maj dur pheres.

Dzjin maj but ando texto Dorada tuke kaj si tu covid-19.

To the top of the page