Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

Kontrólo / próbi

Undersökningar/prover - romskaROMANI CHIB KALDERAŠICKO/ROMSKA KALDERASH
To the top of the page