Regularia hem durustipa (pravija)

Garavipaskoro dužnost hem sekretesi

Tystnadsplikt och sekretess - romska

Odoleske sarine so kerena buti ko sastipaskoro hem nasvalipaskoro arakhibe isi olen garavipaskoro dužnost. O osnovno principi tano niko kotar o arakhibe te na mukhel disave podatke sa dži kote manuš na dozvolinela odova korkori. Odova šaj te važinel ko primer podatke bašo disavo nasvalipe so isi disave manuše, savo sastljaribe dela pe e manušeske ja pale baši oleskiri/olakiri privatno situacija.

Läs texten på svenska här.

Keda manuš obratinela pe ko sastipaskoro arakhibe tegani but i važno manuše te ovel poverenje bašo personali. O poverenje tano važno te šaj manuš te osetinel pes sigurno hem te osudinel pes te vakerel phravdo bašo problemija ja pale o simptomija so isi manuše hem te šaj te del pes oleske/olake o arakhibe so trebela. Ko nasvalipaskoro arakhibe važinela isto sekreteseskoro arakhibe sa e pacientenge hem odova bizo razlika dali isi manuše pravo te ovel ki Švedija ja pale na.

O garavipaskoro dužnost upravinela pe kotar o phravdipaskoro hem sekreteseskoro zakoni odova tano okole manušenge so kerena buti ki država, landsting hem ki komuna, a okola so kerena buti ko jek prifatno arakhibaskoro dejdžija ola trebela te ikeren pe ko regularija bašo garavibaskoro dužnost ko zakoni bašo pacientengoro siguripe. Okova/okoja so phagela o garavipaskoro dužnost šaj te ovel sudimo/sudimi ja pale ko javer način te ovel kaznimo/kaznimi kotar o vlastia so isi olen dužnost te kontrolirinen o arakhiba.

Maškar o personali ki bolnica ja pale ki ambolanta isi olen garavibaskoro dužnost. Samo okola manuša so kerena kerena buti disave paientea, ola šaj te vakeren maškar peste baši pacienteskiri sastipaskiri situacija ja pale bašo prifatno odnos. Odova značinelakaj ko primer jek doktori šaj te vakerel bašo jekhe pacienteskoro sastljariba jekhe kolegaja te isi olen isto pacienti.

E garavibaskoro dužnost važinela sa e manušenge so kerena buti ko arakhiba. Bizo razlika dali ola tane ko phravdo ja pale ko prifatno arakhiba hem bizo razlika dali tano odova jek doktori , medicikaniphen, ja pale administratikano personali. O tumačija hem preveduvačija so isi olen dogovor te keren buti ko sastipaskoro hem nasvalipaskoro arakhibe - hem olende isi garavibaskoro dužnost. E garavibaskoro dužnost važinela hem okolenge so kerena buti ki apoteka.

To the top of the page