Regularia hem durustipa (pravija)

Orientiribe ko nasvalipaskoro arakhibe

Hitta rätt i sjukvården - romska

Tu šaj te telefonirine dive-rat ko telefonikano broj 1177. Othe šaj dela pe tuke nasvalipaskoro godidejbe (savet/sovet) hem šaj phenela pe tuke save kliniken ja pale ambolanten šaj te kontaktirine bašo pomoč. Obično trebela te rode pomoč ki ambolanta ja pale ko slična thana bašo o pharipa so isi tut ama so nane akutna ja opasna bašo dživdipa. Te trebindža tu šaj te ove bičhaldo/bičhaldi tari ambolanta ko javera specijalna doktorija ko nasvalengoro kher (bolnica).

Nane lokho manuš sakova var te proceninel korkori kobor but manuš i namboromo. Ko telefoni 1177 isi iskusna medicikane phenja so proceninena tlo pharipa. Ola dena godidejbe (savet/sovet), hem te trebindža ola šaj te vakeren kori šaj rodela pe pomoč. O adžikeribaskoro vakti ovela tikneder hem o arakhiba ovela šukareder keda manuš džanela kori te džal.

Phravdo arakhiba hem phandlo arakhiba

O nasvalipaskoro arakhiba šaj ulavela pe ko duj kotora: phavdo arakhiba hem phandlo arakhiba. O phravdo arakhiba značinela, kaj tu palo tle pharipengoro procenibe, šaj džaja tuke khere, o phanlo arakhibe značinela kaj ka ove čhivdo ko nasvalengoro kher (bolnica).

Tuke so trebela nasvalipaskoro arakhiba khere tuke šaj dela pepomoč taro kherutno nasvalipaskoro arakhiba. Obično odova tani i komuna so odgovorinela bašo odova.

To the top of the page