Romani chib kálo/romska kale

Reguli ta hortiba

Regler och rättigheter - romska

Current articles

Visa innehåll som:
  • Minorne ćhibake vakerne

    Du som talar ett minoritetsspråk - romska

    Te tu te san kotor katar ekh nacionalno minoriteto, tut si tut o xakaj, ande khajekh kazusura, te trubusares kiri ćhib ande e dori e samadimaske centrosa. Gin kate so thol pe andre ande verver situacije.

To the top of the page