Ingen möjlighet till Självprovtagning covid-19 helgen 22-23 januari.Det här meddelandet avser Halland

På grund av hög belastning kan du inte hämta eller lämna självtest under helgen.

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Reguli ta hortiba

Minorne ćhibake vakerne

Du som talar ett minoritetsspråk - romska

Te tu te san kotor katar ekh nacionalno minoriteto, tut si tut o xakaj, ande khajekh kazusura, te trubusares kiri ćhib ande e dori e samadimaske centrosa. Gin kate so thol pe andre ande verver situacije.

Läs texten på svenska här.

Specialne dimata (provizije) den pe ande khajekh rajonura ando o them. Te śaj les informacija katar kiro regiono, ker siguro kaj alosardan o vortano regiono ande o regionosko selektoro ande e rigako upruno gor.

To the top of the page