Det medicinska namnet kan vara motiverat att nämna åtminstone en gång i texten, om begreppet är vanligt inom den svenska vården. Då kan man skriva till exempel " ...magsårsbakterien, som kallas H. pylori på medicinskt språk..."

Det medicinska namnet är vad sjukdomen heter på exempelvis latin, grekiska eller engelska.

Till toppen av sidan