DIVERSE ORD OCH UTTRYCK A–Ö

E-tjänster – använd sparsamt. Använd hellre logga in.

Använd ordet e-tjänster sparsamt – främst i texter som beskriver tjänsterna övergripande eller när du vill betona att det är just 1177 Vårdguidens e-tjänster det gäller, och inte 1177 Vårdguiden på telefon. 

Tjänsterna heter 1177 Vårdguidens e-tjänster även på Umo.se, exempelvis på ungdomsmottagningarnas kontaktkort. Istället för att använda ordet e-tjänster, beskriv vad invånaren kan göra och hur hen ska göra. Uppmana användaren att logga in.

Exempel på 1177.se: Logga in för att beställa ett klamydiatest via nätet.

Exempel på 1177.se: Du kan även kontakta mottagningen genom att logga in. Då kan du kommunicera med mottagningen via nätet på ett säkert sätt.

Exempel på UMO.se: Logga in på 1177.se för att kontakta en ungdomsmottagning via nätet.

Till toppen av sidan