Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Skapa en revideringsplan för regionala sidor

För att 1177.se ska vara aktuell behöver vi uppdatera alla artiklar regelbundet. De regionala redaktionerna ansvarar för att de regionala tillägg och sidor som finns är uppdaterade och aktuella. Här kan du läsa mer om hur du kan använda produktionsplaneringen i EPi för att skapa en revideringsplan.

Det är viktigt att du har en plan för hur det regionala ska förvaltas, så att det är aktuellt, kvalitetssäkrat och rätt placerat. Här är några tips:

Se till att alla regionala sidor har datum för nästa revidering

Här fyller du i datum för senaste och nästa revidering.

Regionens sidor behöver ha ett datum för nästa revidering för att verktyget för produktionsplanering ska fungera.

Så här gör du för att sätta ett datum för nästa revidering

  • Skapa din sida eller öppna en befintlig sida.
  • Välj fliken Planering.
  • Fyll i datum för när sidan skapades.
  • Fyll i datum för nästa revidering.

Så här gör du för att lista alla regionala sidor

1 Klicka på Produktionsplanering/Artiklar. 2 Välj region. 3 Välj visa rapport.

Du kan lista alla regionens artiklar och sedan gå igenom dem och sätta revideringsdatum på sidor som inte har ett datum. Det är ett trist jobb att göra men när du väl gjort det underlättar det mycket.

När alla artiklar har ett datum för revidering kan du ta fram en lista över de artiklar som ska revideras en viss period.

  1. Gå till fliken Rapporter i EPi-Server
  2. Välj rapport för sidor
  3. Klicka på de länkar som finns vid Kommande revideringsdatum i produktionsplaneringen.

Aktuella artiklar

Anmäla buggar, fel och förbättringsförslag

Vem ska jag kontakta om jag har frågor om EPi-Server för 1177.se?

Till toppen av sidan