Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Skapa en revideringsplan för regionala sidor

För att 1177.se ska vara aktuell behöver vi uppdatera alla artiklar regelbundet. De regionala redaktionerna ansvarar för att de regionala tillägg och sidor som finns är uppdaterade och aktuella. Här kan du läsa mer om hur du kan använda produktionsplaneringen i EPi för att skapa en revideringsplan.

Det är viktigt att du har en plan för hur det regionala ska förvaltas, så att det är aktuellt, kvalitetssäkrat och rätt placerat. Här är några tips:

Till toppen av sidan