SKAPA OCH REVIDERA INNEHÅLL PÅ 1177.SE

Revidering av frågor och svar

En del texter har frågor och svar kopplade till sig. Dessa ska också granskas i samband med att du granskar texten. Förhoppningsvis kan du besvara frågan i texten, och kan då avpublicera frågan.

Det står i planeringsfliken i Epi vilka frågor och svar som är kopplade till texten.

Bestäm om fråga ska vara kvar

Läs igenom frågan och svaret. Ställ dig själv följande frågor när du läser:

  • Är informationen relevant att ha kvar på sajten?
  • Går det att svara på frågan i texten, till exempel genom att förtydliga något?

Det är smidigast om frågan kan besvaras i huvudtexten. Då kan du avpublicera frågan. Kom ihåg att ta bort frågan och svaret från planeringsfliken i Epi.

Gör så här

Behåll frågan om du tycker att den behövs på sajten och om den inte går att besvara i huvudtexten. Då gäller följande:

  • Bearbeta texten språkligt så att den stämmer överens med våra språkliga riktlinjer.
  • Gör om frågan så att den blir generell om det är en personlig fråga. Till exempel "Vad är xxx?" från "Min son har fått xxx. Vad innebär det?".
  • Förbättra frågans sökbarhet.
  • Sätt samma revideringsår som huvudtexten.
  • Skapa eventuellt en puff som du kan använda i huvudtexten. Du kan också länka till frågan från huvudartikelns brödtext.

Bara faktagranskare, ingen svarare

Frågor och svar ska inte ha någon svarare. Textens faktagranskare presenteras istället i avsändarrutan. Hen får ingen extra ersättning för att granska frågor och svar. 

I avsändarrutan ska alltså följande finnas:

  • datum
  • redaktör
  • granskare.

Skriv i veckorapporten

Skriv frågans rubrik i veckorapporten när den är granskad och publicerad. Även avpublicerade frågor och svar ska skrivas in i veckorapporten.

Skriv i planeringsfliken

Skriv i frågans planeringsflik vilken artikeln den hör till. 

Stäm av så att frågan och svaret finns i den tillhörande artikelns planeringflik. Skriv till om den saknas. Kontrollera att artikeln och frågan har samma revideringsår och revideringsintervall.

Till toppen av sidan