Att arbeta i Episerver

Versionshantering

Du kan jämföra två versioner av en text med funktionen Jämföra olika versioner. Du kan också se vem som har redigerat texterna.

Funktionen markerad med gult
Här är funktionen Jämföra olika versioner.

Funktionen Jämföra olika versioner finns högst upp på sidan.

När du har klickat på den kommer en ny knapp bredvid. I den kan du välja vilken vy du ska jämföra. Du kan välja mellan följande:

  • vyn Alla egenskaper
  • vyn På sidan.

Var uppmärksam på att ändringarna inte syns när du har vyn På sidan.

""
Här är jämförelsen öppnad i vyn På sidan. Ändringarna är inte markerade.

Gör så här för att jämföra

I den översta raden kan du välja vilka två versioner du ska jämföra. Välj från drop down-meny som öppnas.

Skärmdump på hur det ser ut.
Den inringade ettan visar att det finns en ändring i artikelns innehåll.

Du ser artikelns flikar när du har vyn Alla egenskaper. I flikarna ser du var förändringarna finns, och hur många de är.

Gå in i fliken för att se var skillnaden finns.

Skärmdump
Det gula fältet visar att ändringen finns i ingressen. Rutorna som är gråmarkerade tillhör artikeln som väljs i till höger.

Gå in i blocken för att se deras ändringar

I den första vyn syns inte ändringar som finns i artikelns block. Du behöver välja redigera från blockens hamburgermeny för att se innehållet.

Även här får du fram flikarna högst upp. Ändringarna är markerade med en siffra.

Var uppmärksam på att de regionala tilläggen bara syns på block-nivå. Du behöver därför gå in i varje block för att se om det finns regionala tillägg.

Bilden visar var de regionala delarna finns.
Regionala tillägg syns bara på block-nivå.

För att ändra till en tidigare publicerad text

Du kan välja att publicera en tidigare publicerad text. Då kommer alla ändringar i hela artikeln att publiceras. Det går inte att välja enstaka ändringar i en version.

Vill du bara ändra några enstaka block får du gå in i den publicerade texten och redigera som vanligt.

Avsluta redigeringen

För att avsluta jämförelsen klickar du på jämförelserutan igen.

Se vem som ändrat

Du kan också se vem som har redigerat tidigare versioner, samt när. Det står i samma rad där du väljer vilka versioner du ska jämföra. Namnen anges med våra förkortningar.

Visar var man ser vem som gjort ändringarna.
Här ser vem som har publicerat de tidigare versionerna.
Till toppen av sidan