Att arbeta i Episerver

Versionshantering

Du kan jämföra två versioner av en text med funktionen Jämföra olika versioner. Du kan också se vem som har redigerat texterna.

Funktionen markerad med gult
Här är funktionen Jämföra olika versioner.

Funktionen Jämföra olika versioner finns högst upp på sidan.

När du har klickat på den kommer en ny knapp bredvid. I den kan du välja vilken vy du ska jämföra. Du kan välja mellan följande:

  • vyn Alla egenskaper
  • vyn På sidan.

Var uppmärksam på att ändringarna inte syns när du har vyn På sidan.

""
Här är jämförelsen öppnad i vyn På sidan. Ändringarna är inte markerade.
Till toppen av sidan