Att arbeta i Episerver

Samlingssidor

En samlingssida är ett sätt att göra det enklare för besökaren att navigera. På samlingssidan visas flera artiklar inom samma område.

Exempel på en samlingssida utan ingress eller bild.

En samlingssida har följande flikar:

    • Innehåll
    • Inställningar
    • Metadata
    • Region
    • Planering

Innehållsfliken skiljer sig lite åt från en artikelsida. De andra flikarna fungerar på samma sätt som en artikelsida.

Till toppen av sidan